Νεώτερες εξελίξεις στην προστασία του απόρρητου των ανταποκρίσεων (άρθρο 19 του Συντάγματος) (Master thesis)

Τζουμαΐλη, Ευστρατία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής.
Subject classification: Constitutional law
Secrecy of correspondence
Keywords: Απόρρητο της επικοινωνίας,Άρθρο 19 του Συντάγματος,Περιπτώσεις άρσης του απορρήτου της επικοινωνίας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10126
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.919
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10104110.pdf715.65 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10126
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.919
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons