Το έγκλημα του βιασμού (άρθρο 336 ΠΚ) (Master thesis)

Ασκιανάκης, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής.
Subject classification: Criminal law
Rape
Keywords: Έγκλημα του βιασμού (άρθρο 336 παρ. 1 ΠΚ),Διακεκριμένες μορφές του εγκλήματος βιασμού,Ρύθμιση άρθρου 344 ΠΚ
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10142
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2376
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10104348.pdf668.51 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10142
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2376
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons