Ο μηχανισμός σχηματισμού συνολικής ποινής (Bachelor thesis)

Φιλιππίδου, Μαρίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής.
Subject classification: Criminal law
Total penalty
Keywords: Συρροή εγκλημάτων,Συνολική ποινή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10158
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9623
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10104906.pdf309.1 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10158
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9623
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons