Άμεσες ξένες επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη (Master thesis)

Λάτσιου, Μυρόπη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής.
Subject classification: Foreign direct investment
Economic development
Keywords: Διεθνοποίηση επιχειρήσεων,Πολυεθνικές επιχειρήσεις,Άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10162
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9410
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10105810.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10162
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9410
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons