Η κλοπή χρήσης μεταφορικού μέσου (Master thesis)

Γεωργιάδου, Σωτηρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής.
Subject classification: Unauthorized use
Means of transport
Keywords: Προστατευόμενο έννομο αγαθό,Κλοπή χρήσης μεταφορικού μέσου,Τιμωρητό της πράξεως
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10196
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2677
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10101052.pdf664.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10196
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2677
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons