Ασφάλεια και αξιοπιστία ιατρικών μηχανημάτων: Βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης των ασθενών (Bachelor thesis)

Καπνάς, Στέφανος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Υγεία
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Keywords: Δημόσια υγεία,Ιατρικά μηχανήματα,Υγειονομική φροντίδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10204
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6678
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
076223.pdf60.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10204
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6678
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons