Εξέταση ειδικών περιπτώσεων φόρτισης και συνοριακών συνθηκών στα οδοστρώματα (Bachelor thesis)

Αργυρόπουλος, Γιώργος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Συγκοινωνιακή τεχνολογία
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Keywords: Οδόστρωμα,Στρωματικά συστήματα,Φορτιζόμενο έδαφος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10208
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8757
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Argyropoulos_Georgios_40528.pdf27.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10208
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8757
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons