Υπολογισμός της εισρέουσας ποσότητας φερτών υλών στους ταμιευτήρες θησαυρού και πλατανόβρυσης του ποταμού Νέστου (Bachelor thesis)

Αρβανιτάκη, Έλλη/ Δημητρακοπούλου, Παναγιώτα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Υδραυλικά έργα
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Keywords: Ποταμός Νέστος,Στερεοπαροχή,Λεκάνη απορροής,Επιφανειακή διάβρωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10210
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4743
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arvanitaki_Elli_Dimitrakopoulou_Panagiota_56722.pdf93.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10210
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4743
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons