Επίδραση της διάβρωσης στη συνάφεια οπλισμού-σκυροδέματος (Bachelor thesis)

Αρβανιτάκης, Στυλιανός/ Ταστάνη, Σουσάνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Keywords: Διάβρωση,Οπλισμένο σκυρόδεμα,Ηλεκτροχημική διάβρωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10211
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9429
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arvanitakis_Stilianos_Tastani_Sousana_52514.pdf24.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10211
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9429
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons