Ανάλυση ευαισθησίας της παραμέτρου αποθηκευτικότητα στο υδρολογικό μοντέλο SMA-SCS-KW (Bachelor thesis)

Αρβανίτη, Αικατερίνη/ Τσίντζος, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Υδραυλικά έργα
Keywords: Υδρολογικό μοντέλο,Μοντέλα βροχόπτωσης,Λεκάνη απορροής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10212
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7740
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arvaniti_Aikaterini_Tsintzos_Ioannis_074456.pdf13.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10212
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7740
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons