Εφαρμογή τύπου των Meyer-Peter και Muller στον ποταμό Νέστο για τον υπολογισμό της στερεοπαροχής κοίτης (Bachelor thesis)

Αρβανίτης, Δημήτριος/ Κηπουρίδης, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Υδραυλικά έργα
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Keywords: Στερεοπαροχή κοίτη,Απορροές,Μετρήσεις αιωρούμενων φερτών υλών,Κοκκομετρική ανάλυση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10213
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1599
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arvanitis_Dimitrios_Kipouridis_Panagiotis_075389.pdf14.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10213
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1599
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons