Μη γραμμική δυναμική ανάλυση επιπέδων μεταλλικού πλαισίου με χρήση αποσβεστήρων τριβής (Bachelor thesis)

Ασλανίδης, Αλέξανδρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Keywords: Αποσβεστήρες τριβής,Μεταλλικό πλαίσιο,Πρόγραμμα IDARC
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10215
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9077
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aslanidis_Aleksandros_58808.pdf47.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10215
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9077
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons