Εκτίμηση στερεοπαροχής στη λεκάνη απορροής Κοσύνθου (Bachelor thesis)

Αθανασόπουλος, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Υδραυλικά έργα
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Keywords: Λεκάνη απορροής Κοσύνθου,Στερεοπαροχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10217
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.625
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Athanasopoulos_Ioannis_43791.pdf50.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10217
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.625
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons