Εκτίμηση της επιφανειακής διάβρωσης στη λεκάνη απορροής του Mallero (Β. Ιταλία) (Bachelor thesis)

Αθανασόπουλος, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Υδραυλικά έργα
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Keywords: Λεκάνη απορροής Mallero,Επιφανειακή διάβρωση,Φερτές ύλες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10218
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2355
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Athanasopoulos_Panagiotis_46197.pdf42.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10218
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2355
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons