Το λογισμικό Digiflow v1.0.0 και η μέθοδος Particle image velocimetry (PIV) (Bachelor thesis)

Αυγουστίδης, Γιάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: Particle image velocimetry
ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Keywords: Λογισμικό Digiflow,Particle image velocimetry,Μέτρηση ταχύτητας ροής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10219
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8678
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Augoustidis_Giannis_65989.pdf24.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10219
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8678
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons