Μελέτη κλιματισμού για βιομηχανική εγκατάσταση (Bachelor thesis)

Βρέλλας, Χαρίσης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Keywords: Βιομηχανική εγκατάσταση,Κλιματισμός,Συστήματα κλιματισμού
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10220
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9387
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brellas_Xarisis_072813.pdf108.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10220
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9387
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons