Ανάλυση και προσομοίωση γραμμής παραγωγής γαλακτοβιομηχανικής μονάδας (Bachelor thesis)

Ευθυμίου, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Βιομηχανικά λογισμικά
Keywords: Γαλακτοβιομηχανική μονάδα,Συστήματα παραγωγής,Πρόγραμμα προσομοίωσης Witness
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10222
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7308
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eythimioy_Xristos_64839.pdf36.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10222
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7308
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons