Ανάλυση δυναμικών πολιτικών τιμολόγησης εφαρμογή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Bachelor thesis)

Φαρμακίδου, Παναγιώτα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ηλεκτρική ενέργεια
Keywords: Ηλεκτρική ενέργεια,Πολιτικές τιμολόγησης,Τιμολόγηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10223
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2073
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Farmakidou_Panagiota_65454.pdf29.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10223
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2073
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons