Αξιωματικός σχεδιασμός: Βασικές αρχές και εφαρμογή (Bachelor thesis)

Γεωργαντά, Στυλιανή/ Δεμεσούκα, Ολυμπία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: Συστήματα διοίκησης
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Keywords: Αξιωματικός σχεδιασμός,Functional requirements
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10225
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.535
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Georganta_Styliani_Demesouka_Olympia_66132.pdf69.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10225
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.535
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons