Μελέτη και σχεδιασμός παραγωγής σύμφωνα με τις μεθόδους της λιτής παραγωγής σε εργοστάσιο βιομηχανικών συσσωρευτών (Bachelor thesis)

Γιωτόπουλος, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: Συστήματα παραγωγής
ΣΥΣΤΗΜΑTΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Keywords: Λιτή παραγωγή,Βιομηχανικοί συσσωρευτές,Ανταγωνισμός,Εφοδιαστική αλυσίδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10228
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4232
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giotopoulos_Konstantinos_68696.pdf68.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10228
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4232
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons