Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου σε βιομηχανική μονάδα (Bachelor thesis)

Γιουτίκα, Μάρθα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: Ενέργεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Keywords: Φυσικό αέριο,Βιομηχανική μονάδα,Βιομηχανία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10229
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7867
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gioutika_Martha_074645.pdf54.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10229
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7867
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons