Εξισορρόπηση γραμμής παραγωγής γαλακτοβιομηχανίας (Bachelor thesis)

Γιουβανέζας, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑTΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Keywords: Γαλακτοβιομηχανία,Γραμμή παραγωγής,Παστερίωση,Μοντελοποίηση,Witness
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10230
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1172
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gioybanezas_Ioannis_68674.pdf56.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10230
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1172
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons