Μελέτη θέρμανσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων (Bachelor thesis)

Γκόνης, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: Μηχανολογία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Keywords: Θέρμανση,Βιομηχανικές εγκαταστάσεις,Θερμικές απώλειες κτιρίων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10231
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8620
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gkonis_Nikolaos_64790.pdf39.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10231
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8620
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons