Μελέτη, σχεδιασμός και κατασεκυή ανεμολογικού οργάνου με χρήση προγράμματος CAD/CAM και 3-D εκτυπωτή (περίπτωση ανεμόμετρου) (Bachelor thesis)

Γριαγγέλου, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: Μηχανολογία
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Keywords: Ανεμόμετρο,Ανεμολογικό όργανο,Ανάπτυξη προϊόντων,Σχεδιομελέτη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10232
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.792
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Griaggeloy_Ioannis_072648.pdf56.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10232
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.792
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons