Αξιολόγηση επιβεβλημένης ή μη συντήρησης μετασχηματιστών διανομής (Bachelor thesis)

Καλαθά, Σταυρούλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Ενεργειακά συστήματα
Ηλεκτρική ενέργεια
Keywords: Μετασχηματιστές διανομής,Ηλεκτρική ενέργεια,Επιτόκιο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10234
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1882
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalatha_Stauroula_56770.pdf31.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10234
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1882
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons