Ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο κέντρου υψηλής τάσης (ΚΥΤ) Φιλίππων (Bachelor thesis)

Κανάς, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Ηλεκτρική ενέργεια
Ενεργειακά συστήματα
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
Keywords: Υψηλή τάση,Ηλεκτρικό πεδίο,Μαγνητικό πεδίο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10235
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4675
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kanas_Vasilios_073019.pdf24.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10235
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4675
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons