Ασύρματη ψηφιακη ζεύξη με διαμόρφωση GMSK (Bachelor thesis)

Καριώρης, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Τηλεπικοινωνίες
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Modems
Keywords: Ασύρματη ψηφιακη ζεύξη,Ψηφιακές διαμορφώσεις,Επικοινωνία δεδομένων,Ασύρματα modem
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10236
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4745
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karioris_Dimitrios_55146.pdf27.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10236
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4745
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons