Προσδιορισμός βέλτιστων τομών δικτύου διανομής Μ.Τ. πόλεως Ξάνθης (Bachelor thesis)

Καρυώτης, Σταμάτιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Ηλεκτρική ενέργεια
Ενεργειακά συστήματα
Keywords: Ηλεκτρική ενέργεια,Δίκτυα διανομής,Προσδιορισμός βέλτιστων τομών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10237
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5766
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kariotis_Stamatios_074304.pdf34.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10237
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5766
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons