Μελέτη συσκευής αυτοματοποιημένης οπτικής αναγνώρισης κατά το στάδιο του ποιοτικού ελέγχου σε βιομηχανία τροφίμων (Bachelor thesis)

Κυτούγια, Γενοβέφα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Ενεργειακά συστήματα
Μηχανολογία
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Keywords: Βιομηχανία τροφίμων,Χρωματοδιαλογή,Αγροτική μηχανική,Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10238
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8885
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kitougia_Genovefa_073739.pdf27.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10238
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8885
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons