Εκτίμηση περιβαλλοντική επίδοσης σε κατασκευαστικά έργα οδοποιίας (Bachelor thesis)

Κοντού, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: Μηχανολογία
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Περιβάλλον
Keywords: Έργο οδοποιίας,Ενσωματωμένη ενέργεια,Περιβαλλοντικοί δείκτες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10239
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1279
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kontoy_Basiliki_70299.pdf59.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10239
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1279
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons