Παρασκευή και θερμομαγνητική διερεύνηση του τριαδικού κράματος Dy(Ag,In)2 (Bachelor thesis)

Κατσαβούνης, Στέφανος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Subject classification: Μηχανολογία
ΚΡΑΜΑΤΑ
Keywords: Tριαδικό κράμα,Κρυσταλλοδομή Dy(Ag,In)2,Μαγνητικά κράματα,Περίθλαση νετρονίων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10240
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.668
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosmidoy_Konstantina_074646.pdf33.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10240
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.668
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons