Χρήση του λογισμικού Hydroworks και GIS Autocad για το σχεδιασμό δικτύων αποχέτευσης (Bachelor thesis)

Λιούτας, Ευάγγελος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Subject classification: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Υδραυλικά έργα
Keywords: GIS Autocad,Σχεδιασμός δικτύων αποχέτευσης,Λογισμικό Hydroworks,Δίκτυα αποχεύτευσης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10246
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5139
Appears in Collections:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lioytsas_Eyaggelos_64723.pdf66.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10246
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5139
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons