Η εξέλιξη της κρίσης των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών αγορών από το 2008 και οι επιπτώσεις στην Ευρωζώνη. Ο νομισματικός ρόλος της Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) (Master thesis)

Τσοκακτσίδου, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Financial crises--European Union countries
Global Financial Crisis, 2008-2009
European Central Bank
Keywords: Οικονομική κρίση, 2008,Ευρωπαϊκή Ένωση,Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10274
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1255
Table of contents: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1.2 Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 1.2.1 Μεταπολεμικά Γεγονότα Ενοποίησης 1.2.2 Οι Συνθήκες των Παρισίων και της Ρώμης 1.2.3 Οι εξελίξεις μετά το 1973 1.2.4 Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση 1.2.5 Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 2.1 ΛΟΓΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 2.2 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2.3 Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1990-2000 2.4 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2000-2008). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3.2 Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: 2008-2009 3.2.1 Η διεθνής διάσταση 3.2.2 Η πολιτική για την αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 3.3 Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 3.3.1 Επιδείνωση του κλίματος 3.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 3.4.1 Οι επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομική ισχύ της Ε.Ε. 3.4.2 Οι επιπτώσεις της κρίσης στην πολιτική και αμυντική ισχύ της ΕΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4.2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 4.2.1 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για τα επιτόκια 2010-2013 4.2.2 Οι παρεμβάσεις του Ευρωσυστήματος ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsokaktsidou Eleni.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Τσοκακτσίδου796.2 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10274
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1255
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons