Ο έλεγχος της εξωτερικής νομιμότητας της διοικητικής πράξεως από τον ακυρωτικό δικαστή και από το δικαστή ουσίας. (Master thesis)

Μπαρλά, Αλεξάνδρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Administrative acts--Greece
Administrative procedure--Greece
Keywords: Διοικητική πράξη,Νομιμότητα,Ελλάδα,Διοικητική δικονομία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10276
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15
Table of contents: 1. Εξωτερική νομιμότητα της διοικητικής πράξεως….σελ.4 Α. Ιστορική προέλευση…σελ.4 Β. Εννοια-Περιπτώσεις….σελ.6 2. Διάκριση διοικητικών διαφορών σε ακυρωτικές και ουσίας……σελ.14 3. Ο έλεγχος της εξωτερικής νομιμότητας της διοικητικής πράξεως από τον ακυρωτικό δικαστή…σελ. 17 Α. Δικονομικό πλαίσιο…σελ.17 Β. Αυτεπάγγελτη εξέταση των λόγων εξωτερικής νομιμότητας…σελ.18 Γ. Η αντιμετώπιση από τον ακυρωτικό δικαστή των λόγων εξωτερικής νομιμότητας, ιδίως ως προς την παραβίαση της προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου (περιπτωσιολογία)…σελ.22 Δ.Η έννοια των αλυσιτελών λόγων που αφορούν την εξωτερική νομιμότητα της πράξεως…σελ.33 Ε.Νέα νομολογιακά δεδομένα, νέο δικονομικό πλαίσιο στις ακυρωτικές διαφορές (ν. 4274/2014)…σελ.47 4. Ο έλεγχος της εξωτερικής νομιμότητας της διοικητικής πράξεως από το δικαστή ουσίας…σελ.58 Α. Δικονομικό πλαίσιο πριν από το ν.3900/2010…σελ. 58 Β. Νέο δικονομικό πλαίσιο για τις διαφορές ουσίας μετά το ν.3900/2010…σελ. 69 Γ. Παρεμπίπτων έλεγχος της πράξεως κατά την εκδίκαση αγωγής…σελ. 77 Δ. Διαφορές ΚΕΔΕ ……….…σελ.79 Ε. Ελεγχος της προσβαλλόμενης πράξεως από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο…σελ. 80 5. Καταληκτικές παρατηρήσεις…………………… σελ.83 6.Αρθρογραφία-Βιβλιογραφία ………………..…... σελ.86
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mparla Alexandra.docΜεταπτυχιακή εργασία - Μπαρλά483 kBMicrosoft WordView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10276
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.15
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons