Η θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση των κατ' ιδίαν ελαφρυντικών περιστάσεων. (Doctoral thesis)

Πανταζής, Βρυώνης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Criminal law--Greece
Keywords: Ποινικό δίκαιο,Ελαφρυντικά,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10298
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4584
Table of contents: ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ............................................................................ 4 1. Εισαγωγή ................................................................................................................... 6 1.1. Γενικά περί ποινής. ................................................................................................. 6 1.2. Η σκοπιμότητα της ποινής. ...................................................................................... 6 1.3. Οι λόγοι μείωσης ποινής. ........................................................................................ 7 1.4. Ποινή και ελαφρυντικές περιστάσεις. ...................................................................... 9 2. Ανάλυση της νομοθετικής ρύθμισης περί ελαφρυντικών περιστάσεων. .................... 10 2.1. Η νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 84 του ΠΚ σε συνδυασμό και με το άρθρο 83 του ΠΚ. ........................................................................................................................ 10 2.2. Η λειτουργία των ελαφρυντικών περιστάσεων. ..................................................... 16 2.3. Η νομική φύση των ελαφρυντικών περιστάσεων. .................................................. 17 3. Η επιμέρους ανάλυση των κατ’ άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ ελαφρυντικών περιστάσεων. . 19 3.1. «Το ότι ο υπαίτιος έζησε έως το χρόνο που έγινε το έγκλημα έντιμη, ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή.». .......................................... 19 3.2. «Το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από όχι ταπεινά αίτια ή από μεγάλη ένδεια ή διατελώντας υπό την επίδραση σοβαρής απειλής ή υπό την επιβολή του προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης». ............... 28 3.3. «Το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος ή παρασύρθηκε από οργή ή βίαιη θλίψη που του προκάλεσε του προκάλεσε άδικη εναντίον του πράξη». ................................................................................................... 34 3.4. «το ότι έδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξεις του». .......................................................................................................... 39 3.5. «το ότι ο υπαίτιος συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του». .................................................................................................................. 45 4. Ελαφρυντικές περιστάσεις , ειδικοί λόγοι μείωσης ποινής σε άλλες διατάξεις ......... 56 4.1. Το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας (άρθρο 133 ΠΚ). .................................. 57 4.2. Ελαφρυντικές περιστάσεις στα ναρκωτικά. ........................................................... 59 4.3 Η ρύθμιση του Ν. 4312/2014 <<Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις>> ................................... 64 3 4.4. Άρθρο 187Β ΠΚ. ................................................................................................... 69 4.5. Ν. 2971/2001 (Αιγιαλός,Παραλία). ..................................................................... 753 4.6. Η έυλογη διάρκεια της δίκης……….…………………………………………………...75 4.7. Η Συνυπαιτιότητα του θύματος στην απάτη. .......................................................... 76 4.8. Το δια παραλείψεως τελούμενο έγκλημα ............................................................... 80 4.9. Σχέδιο Νόμου Επιτροπής Μαρκή. ......................................................................... 82 5. Ελαφρυντικές περιστάσεις και συρροή λόγων μείωσης ποινής (άρθρο 85 ΠΚ)........ 83 6. Δικονομικά Θέματα. ................................................................................................. 88 6.1. Τρόπος προβολής των ελαφρυντικών περιστάσεων............................................... 88 6.2. Χρόνος προβολής των ελαφρυντικών περιστάσεων............................................... 91 6.3. Ελαφρυντικές περιστάσεις και συρροή περισσότερων εγκλημάτων. ...................... 93 6.4. Ελαφρυντικές περιστάσεις και δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας. ............................ 94 6.5.Λόγοι αναίρεσης επί της απόρριψης ελαφρυντικών περιστάσεων. ......................... 95 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .......................................................................................................... 98
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pantazis Bruniotis.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Πανταζή1.11 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10298
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4584
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons