Καταδολίευση δανειστών στο προπτωχευτικό στάδιο και πτωχευτική ανάκληση. (Master thesis)

Παπαναστασίου, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Bankruptcy--Greece
Debtor and creditor--Greece
Keywords: Πτώχευση,Καταδολίευση δανειστών,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10301
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.142
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papanastasiou Panagiotis.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Παπαναστασίου753.09 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10301
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.142
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons