Η δημοκρτική νομιμοποίηση των κανόνων της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. (Master thesis)

Αδαμαντίου, Σωτήριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: European Union
Keywords: Ευρωπαϊκή Ένωση,Οικονομία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10302
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2922
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamantiou Sotirios.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Αδαμαντίου733.34 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10302
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2922
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons