Η απάτη περί τις ασφάλειες. (Master thesis)

Ντιάκαλης, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Fraud--Greece
Insurance--Greece
Keywords: Απάτη,Ασφάλειες,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10317
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8970
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ntiakalis.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Ντιάκαλης1.25 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10317
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8970
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons