Ανάστροφο θήλωμα ρινός - παραρρινίων. (Master thesis)

Φαλκωνάκης, Μιχαήλ Εμμ.

Alternative title / Subtitle: Εξωτερική ή ενδοσκοπική αντιμετώπιση. Βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Otolaryngology
Keywords: Ανάστροφο θήλωμα ρινός,Ενδοσκοπική αντιμετώπιση,Functional endoscopic sinus surgery,FESS
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10337
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1589
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhalkonakisMichail_2015.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία1.64 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10337
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1589
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons