Παιδιά με αυτισμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η οπτική και η εμπειρία των Εκπαιδευτικών και των Κοινωνικών Λειτουργών. Η περίπτωση ενός σχολείου. (Master thesis)

Ραμούζη, Ευθυμία

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών και των λειτουργών μέσα από την εμπειρία τουςμε παιδιά με αυτισμό, των αντλήψεων τους σχετικά με το θεσμό της συνεκπαίδευσης, τις δυσκολίες εφαρμογής της συνεκπαίδευσης καθώς επίσης και προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Subject classification: Autism in children--Case studies
Social service
Inclusive education
Keywords: Αυτισμός,Παιδιά,Συνεκπαίδευση,Κοινωνική εργασία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10354
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1726
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ramouzi.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Ραμούζη479.62 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10354
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1726
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons