Ανεργία των νέων και πολιτικές απασχόλησης, η ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση, μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης. (Master thesis)

Τριανταφυλλίδου, Ελευθερία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Subject classification: Unemployment--Greece
Keywords: Ανεργία,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10356
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4033
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Triantafillidou.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Τριανταφυλλίδου Ελευθερια1.76 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10356
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4033
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons