Συγκριτική ανάλυση των πηγών των φορολογικών εσόδων της Ελλάδας με τις χώρες της Ευρωζώνης. (Master thesis)

Δούκα, Μαρίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Taxation--Greece
Taxation--European Union countries
Keywords: Φορολογικά έσοδα,Ελλάδα,Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10358
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1505
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Douka.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Δούκα Μαρίνα1.01 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10358
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1505
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons