Οι εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις του Λέοντος ΣΤ΄Σοφού (886-912) μέσα από τις νεαρές του, παρουσίαση και ανάλυση αυτών. (Master thesis)

Πολυλογίδου, Ζωή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Ecclesiastical law--Byzantine Empire
Leon S
Keywords: Λέων ΣΤ',Νεαρές,Εκκλησιαστικό δίκαιο,Βυζαντινή Αυτοκρατορία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10374
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polilogidou.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Πολυλογίδου2.92 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10374
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons