Η εφαρμογή των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισμού κατ' άρθρο ΑΚ 904 στο άρθρο ΑΚ 380 περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. (Master thesis)

Σπυριδωνίδου, Δέσποινα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Unjust enrichment--Grrece
Keywords: Αδικαιολόγητος πλουτισμός,Ελλάδα,Άρθρο 904 ΑΚ,Άρθρο 380 ΑΚ
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10375
Table of contents: Κεφάλαιο 1ο ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΩΜΑΛΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ 1.1. Η έννοια της αδυναμίας παροχής 1.2.Είδη και μορφές της αδυναμίας 1.3. Αρχική και επιγενομένη αδυναμία 1.4. Η ρύθμιση των άλλων δικαίων 1.5 Η ρύθμιση του Αστικού Κώδικα Κεφάλαιο 2o ΟΙ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2.1. Η έννοια της αμφοτεροβαρούς σύμβασης 2.2. Η ρύθμιση του Αστικού Κώδικα 2.3. Οι επιμέρους προϋποθέσεις του άρθρου ΑΚ 380 2.4. Ο κίνδυνος επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων Κεφάλαιο 3ο Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΚ 380 3.1 Ο κανόνας της κοινής απαλλαγής 3.2 Η έννοια του Αδικαιολόγητου Πλουτισμού 3.3. Η εφαρμογή των διατάξεων του Αδικαιολόγητου πλουτισμού στο άρθρο ΑΚ 380 3.4 Η έλλειψη αιτίας στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου ΑΚ 904 στο ΑΚ 380 3.5 Οι εξαιρέσεις εφαρμογής του άρθρου ΑΚ 904 στο άρθρο ΑΚ 380- Η αναζήτηση του περιελθόντος 3.6 Η σχέση του άρθρου ΑΚ 380 με άλλες διατάξεις • Η σχέση με το άρθρο ΑΚ 335 επ. • Η σχέση με το άρθρο ΑΚ 374 • Η σχέση με το άρθρο ΑΚ 382 Κεφάλαιο 4ο Η ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (άρθρο ΑΚ 513 επ.)
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spiridonidou Dimitra.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Σπυριδωνίδου533.9 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10375
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons