Η Συνθήκη της Λισαβόνας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως δρων (actor) στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. (Master thesis)

Κανάκη, Σοφία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Commercial law--European Union countries
Keywords: Συνθήκη της Λισαβόνας,Ευρωπαϊκή Ένωση,Εμπορικές συναλλαγές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10383
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7346
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kanaki Sofia.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Κανάκη Σοφία1.05 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10383
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7346
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons