Οι αρχές της φαινομενικής συρροής (Master thesis)

Μητσέλου, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Compound offenses--Greece
Keywords: Φαινομενική συρροή,Ελλάδα,Ειδικότητα,Επικουρικότητα,Απορρόφηση,Συγχώνευση,Διάζευξη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10403
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mitselou Basiliki.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Μητσέλου Βασιλική1.71 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10403
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons