Πλαίσιο αξιολόγησης ομαδοποιημένων λειτουργιών και δεικτών διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών: η μελέτη περίπτωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (Master thesis)

Παπαναστασίου, Ευάγγελος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Subject classification: Social service--Greece--Alexandroupoli
Keywords: Κοινωνικές υπηρεσίες,Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10407
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5714
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papanastasiou Euaggelos.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Παπαναστασίου Ευάγγελος1.29 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10407
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5714
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons