Εποπτεία στο χώρο της εκπαίδευσης των ασκούμενων φοιτητών κοινωνικής εργασίας (Master thesis)

Μαυρομάτης, Σάββας

Alternative title / Subtitle: αντιλήψεις εποπτευομένων, εποπτών και εκπαιδευτών
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Subject classification: Social service--Study and teaching
Keywords: Κοινωνική εργασία,Εκπαίδευση φοιτητών,Εποπτεία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10415
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6104
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mauromatis Savvas.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Μαυρομάτης Σάββας1.75 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10415
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6104
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons