Το Μετατραυματικό στρες των μεταναστών (Master thesis)

Κεσσούδη, Αναστασία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Subject classification: Immigration
Post-traumatic stress disorder
Keywords: Μετανάστευση,Μετατραυματικό στρες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10418
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.610
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kessoudi Anastasia.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Κεσσούδη Αναστασία1.14 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10418
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.610
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons