Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού σε ανήλικους που διαβιούν σε κέντρα προστασίας παιδιού. Η περίπτωση των παραρτημάτων προστασίας παιδιού του κέντρου κοινωνικής πρόνοιας περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Master thesis)

Καβούκης, Μιχαήλ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Subject classification: Bullying in schools--Greece--Thrace (Western)
Keywords: Σχολικός εκφοβισμός,Θράκη,Κέντρα Προστασίας Παιδιού
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10423
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9068
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaboukis Michail.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Καβούκης Μιχαήλ1.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10423
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9068
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons